NEWSY

Opel Insignia Grand Sport

Opel Insi­gnia to samo­chód, który ide­al­nie tra­fił w gusta  wielu euro­pej­czy­ków. Obok Skody Octa­vii to jeden z naj­czę­ściej widy­wa­nych na uli­cach samo­cho­dów tego seg­mentu.  Roz­miar…

Mazda Rx-9 umarła.

Zapo­wia­dany w tym roku piękny kon­cept Mazdy-RX Vision con­cept, czyli na chłop­ski rozum nowe RX-9 wła­śnie zostało uśmier­cone. :( Krą­żące plotki mówiły o przy­go­to­wy­wa­nym po… 

Nico Rosberg kończy karierę.

Nie jest to żart. Tego­roczny, świeżo upie­czony mistrz świata For­muły 1 ogło­sił zakoń­cze­nie kariery. Tak więc dołą­czy do grona eme­ry­tów Jen­sona But­tona oraz Felipe… 

Ford Fiesta mk VIII

Ford Fie­sta. Jedno z naj­bar­dziej roz­po­zna­wal­nych aut seg­mentu B i jeden z lide­rów sprze­daży. Po pra­wie 10 latach od pre­miery poprzed­niej gene­ra­cji Ford w… 

Nico Rosberg nowym mistrzem świata!

Nico, przy­pie­czę­to­wał swój pierw­szy w karie­rze mistrzow­ski tytuł, dru­gim miej­scem w GP Abu Dhabi. Ros­berg przy wygra­nej Hamil­tona potrze­bo­wał mini­mum trze­ciego miej­sca, dla­tego też… 

Ostatnie PP w sezonie dla Hamiltona

Ostat­nie PP w sezo­nie padło łupem Lewisa Hamil­tona. Anglik poko­nał zespo­ło­wego part­nera o ponad 0,3 sek. Z dru­giej linii ruszy Ric­ciardo obok Raik­ko­nena. Red… 

Lotus Exige Sport 380

Lotus Exige Sport 380 to naj­szyb­sza, naj­lżej­sza i naj­moc­niej­sza wer­sja sza­lo­nego toro­wego łobuza. Bazu­jący na zeszło­rocz­nym Exige’u Sport 350, nowa 380tka otrzy­mała kilka mody­fi­ka­cji, by… 

Maybach S 650 Cabrio

May­bach S 650 Cabrio to bez wąt­pie­nia top topów luk­su­so­wych cabrio. Nawet bar­dziej paso­wa­łoby okre­śle­nie ultra­luk­su­sowe gran turi­smo, które daje nam moż­li­wość jazdy pod… 

Porsche wprowadza rewolucję w 911RSR

Porsche wpro­wa­dza rewo­lu­cję w 911RSR. Jako że obecna gene­ra­cja jest już dość leciwą kon­struk­cją, inży­nie­ro­wie z Zuf­fen­hau­sen zmie­niają nieco kon­cep­cje swo­jej toro­wej wyści­gówki, prze­su­wa­jąc sil­nik…

Alfa Romeo Stelvio

W końcu jest. Zapo­wia­dany od kilku lat pierw­szy SUV wło­skiej marki wła­śnie ujrzał świa­tło dzienne i to od razu, podob­nie jak w przy pre­mie­rze…

Jaguar I-Pace

Na roz­po­czy­na­ją­cych się wła­śnie tar­gach w Los Ange­les Jaguar odsłoni kon­cept swo­jego naj­now­szego kom­pak­to­wego SUVa. I-Pace, bo takie imię będzie nosiło nowe dziecko Bry­tyj­czy­ków,…

STAY CONNECTED

3,078FaniLubię
6,024Obser­wu­jącyObser­wuj
153Obser­wu­jącyObser­wuj
29Obser­wu­jącyObser­wuj

ZAPISZ SIĘ NA NASZ NEWSLETTER!