2016 Audi A4 Avant by BB

1007
2016 Audi A4 Avant by B&B 1

MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ2016 Audi A4 Avant by BB to baaar­dzo agre­sywna mody­fi­ka­cja rodzin­nego kombi. BB ofe­ruj mody­fi­ka­cje zarówno dla sil­ni­ków die­sla, jak i ben­zy­no­wych.

Moc sil­nika 2.0 TDI może być zwięk­szona ze 190 KM do 230 KM lub nawet 250 KM. Moc 3.0 TDi może być zwięk­szona z 272 KM do 310 KM, 326 KM lub nawet 350 KM. Cena za Stage 3 wynosi pra­wie 4 tysiące euro. Za tą kwotę nasze Audi roz­pę­dzi do setki w 4,5 sekundy.

Prze­cho­dząc do sil­ni­ków ben­zy­no­wych, moc 2.0 TFSI może zostać zwięk­szona z 252 KM do 300 KM, 320 KM lub nawet 365 KM. Z kolei, moc 3.0 TFSI może zostać pod­nie­siona z 354 KM do 450 KM i będzie Cie to kosz­to­wać pra­wie 7 tysięcy euro.

Do mody­fi­ka­cji mecha­nicz­nych możemy także doku­pić inne, takie, jak bar­dzo agre­sywny body kit, spor­towe koń­cówki wyde­chów i dodat­kowy sys­tem chło­dze­nia.

Jak Wam się podoba? Daj­cie znać w komen­ta­rzach!