2017 Audi TT RS — po raz pierwszy bez kamuflażu!

663
audi tt rs 2

Nowe Audi TT RS zostało zła­pane na sta­cji ben­zy­no­wej w Hisz­pa­nii!

TT RS ma być napę­dzane pod­ra­so­wa­nym sil­ni­kiem 2,5 l (który dotych­czas sto­so­wany jest w RS3 i ma roz­wi­jać ponad 400 KM.

TT RS będzie można zaku­pić zarówno z 6-bie­go­wym manu­alem, jak i dwu­sprzę­gło­wym auto­ma­tem.

Być może TT RS ofi­cjal­nie zapre­zen­to­wane zosta­nie w tym mie­siącu w Nowym Yorku.

Przy oka­zji na zdję­ciu można rów­nież ujrzeć kawa­łek nowego R8 Spy­der z pod­nie­sio­nym dachem. (wię­cej o nowym R8 Spy­der tutaj: http://carnews.pl/audi-r8-spyder-pierwsze-zdjecia/ )

Jak Wam się podoba?

Pamię­taj­cie o udo­stęp­nia­niu!