AKTUALNOŚCI

BMW M4 CS

BMW poka­zało kolejną limi­to­waną edy­cję M4: 2018 MC CS, model który wypełni lukę mię­dzi “zwy­kłym” M4 Coupe a mocar­nym M4 GTS. Obec­nie na rynku mamy… 

GP Bahrajnu dla Vettela

Nie udało się Valt­te­riemu wywal­czyć pierw­szego w karie­rze zwy­cię­stwa, po peł­nym akcji i napię­cia wyścigu tro­feum wędruje do Mara­nello.  Oj działo się na torze Sakhir!… 

Bo77as z pierwszym pole position w karierze!

Valt­teri Bot­tas zdo­bywa swoje pierw­sze w karie­rze pole posi­tion, wyprze­dza­jąc Lewisa o 0,023 sek, z trze­ciego pola do wyścigu ruszy Vet­tel, tu już strata… 

Hamilton zwycięzcą GP Chin!

Lewis kon­tro­lo­wał prze­bieg wyścigu od startu do mety, choć nie było to łatwe zwy­cię­stwo. Przy star­cie na prze­sy­cha­ją­cej nawierzchni nie trudno o błąd, prze­ko­nał…

Kwalifikacje do GP Chin

Lewis Hamil­ton wygrywa kwale przed GP Chin i zdo­bywa swoje 63 pole posi­tion w karie­rze. Cza­sem 1:31,678 popra­wia abso­lutny rekord toru nale­żący od 2004… 

Ferrari wraca na szczyt!

Seba­stian Vet­tel trium­fa­to­rem pierw­szego GP sezonu 2017. Po star­cie Nie­miec utrzy­my­wał świetne tempo i cały czas bli­sko  trzy­mał się ple­ców Hamil­tona. Wszystko wyja­śniło się po… 

Pierwsze pole position dla Hamiltona

Rok temu o tej porze kibice prze­żyli pierw­sze roz­cza­ro­wa­nie po kwa­li­fi­ka­cjach w kre­tyń­skim for­ma­cie eli­mi­na­cji. W tym roku można rzec wszystko po sta­remu. Układ… 

Toyota Yaris GRMN

Toyota w końcu poka­zała moc­nego Yarisa o dość dziw­nej nazwie. Co kryje się za skró­tem GRMN? Gazoo Racing Masters of Nür­bur­gring, gdzie Gazoo to spor­towy…

Volvo XC60

XC60 to bez wąt­pie­nia jeden z naj­waż­niej­szych modeli w histo­rii Volvo. Mniej­szy i bar­dziej prak­tyczny brat XC90, mimo paru lat na karku. to wciąż… 

Volkswagen Arteon

Szlaki dla tego seg­mentu prze­cie­rał Merc CLS, w VW robotę robił naj­pierw Pas­sat CC by następ­nie stać się po pro­stu VW CC. Teraz pora… 

Ferrari 812 Superfast

Z oka­zji sie­dem­dzie­sią­tych uro­dzin, Fer­rari ponow­nie przy­wraca do życia nazwę Super­fast, pierw­szy raz widzianą na dro­gach w latach 50tych. 4,9 Super­fast było wów­czas jed­nym…

STAY CONNECTED

2,996FaniLubię
5,480Obser­wu­jącyObser­wuj
153Obser­wu­jącyObser­wuj
32Obser­wu­jącyObser­wuj

ZAPISZ SIĘ NA NASZ NEWSLETTER!