Aston Martin DB 11

458

Dzi­siaj w sieci poja­wiło się zdję­cie spor­to­wego auta, które jest Asto­nem, ale nie wiemy jakim. Bar­dzo moż­liwe, że jest to nowy Aston Mar­tin DB 11.

Co dotych­czas wiemy o nowym, fla­go­wym Asto­nie?

Napę­dzany będzie sil­ni­kiem V12, 5,2 l z dwoma tur­bi­nami. Auto zapewne będzie miało ponad 600 koni mocy, a pierw­szą setkę osią­gać będzie grubo poni­żej 4 sekund.

Nam się bar­dzo podoba. A co wy o nim sądzi­cie? Daj­cie znać w komen­ta­rzach!

Pamię­ta­cie o udo­stęp­nia­niu!DB11