Aston Martin GT8 — pierwsze zdjęcia

778
Aston Martin GT8 - pierwsze zdjęcia 5

Aston Mar­tin GT8 — pierw­sze zdję­cia naj­now­szego dzieła bry­tyj­skiej marki tra­fiły do sieci. O tym modelu pisa­li­śmy wię­cej tutaj.

Dla przy­po­mnie­nia: ma być wypro­du­ko­wany w 150 sztu­kach i doce­lowo ma być rywa­lem Porsche 911 GT3 RS. Zbu­do­wany na bazie V8 Van­tage będzie naj­szyb­szą wer­sją tego modelu. Wyglą­dem i zasto­so­wa­nymi mate­ria­łami będzie nawią­zy­wał do modelu GT12.

Ceny od 170 tysięcy fun­tów.

Zdję­cia via autocar.co.uk

1 KOMENTARZ