Audi R8 z felgami HRE

563
Audi R8 z felgami HRE 1

MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘCo prawda, nie widzimy na dzień dzi­siej­szy wielu mody­fi­ka­cji nowego R8, firma HRE posta­no­wiła cho­ciaż tro­chę pocie­szyć wła­ści­cieli naj­moc­niej­szego auta od Audi, pro­jek­tu­jąc do niego nowe felgi. Audi R8 z fel­gami HRE 20-calo­wymi z przodu i 21-calo­wymi z tyłu w kolo­rze brą­zowa satyna naszym zda­niem pre­zen­tują się zna­ko­mi­cie!

Przy­po­mnijmy, że stan­dar­dowe R8 (na zdję­ciach) napę­dzane jest 5,2-litrowym sil­ni­kiem V10 o mocy 540 KM. Do setki roz­pę­dza się w 3,5 sekundy, a pręd­kość mak­sy­malna wynosi 320 km/h. Cena bazowa w Pol­sce wynosi 791 600 zł.

Nie zagłę­bia­li­śmy się w kon­fi­gu­ra­tor nowego R8 i nie wiemy czy są tam jakieś perełki do ubra­nia, ale nasze R8 z pew­no­ścią zosta­łoby wypo­sa­żone wła­śnie w model P104s od HRE Per­for­mance Whe­els. A jakie jest Wasze zda­nie? Daj­cie znać w komen­ta­rzach!