Audi RS1

996

MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘAudi potwier­dziło budowę raso­wej wer­sji swo­jego naj­mniej­szego, miej­skiego modelu. Audi RS1 ma zade­biu­to­wać już w stycz­niu 2017 roku.

RS1 będzie wypo­sa­żone w 2-litrowy, tur­bo­do­ła­do­wany sil­nik roz­wi­ja­jący moc 280 KM. Taka duża moc w tak małym aucie zwia­stuje dostar­cza­nie wielu emo­cji. Przy­spie­sze­nie do setki będzie wyno­sić około 5-sekund.

Audi RS1 będzie sio­strza­nym mode­lem dla nowego Polo R. Pyta­nie tylko czy wspólne czę­ści dla obu tych aut, wyjdą “jedynce” na dobre.

Ten mały wariat będzie ofe­ro­wany zarówno w wer­sji 3-drzwio­wej, jak i 5-drzwio­wej.

Audi zapo­wie­działo rów­nież nową wer­sję linii A1 na 2018 rok.

Jak Wam się podoba?