BMW M4R od Carbonfiber Dynamics — 700 km

444

Jak sama nazwa wska­zuje, M4 zyskało dużo włókna węglo­wego. Nie­miecki tuner zało­żył wypro­du­ko­wany w cało­ści z kar­bonu front split­ter i tylny dyfu­zor. Dodat­kowo kar­bon zasto­so­wano przy budo­wie pro­gów i tyl­nego spoj­lera. Wagę auta zmniej­szono także dzięki cał­kiem nowemu wyde­chowi, który w połą­cze­niu ze zmo­dy­fi­ko­wa­nym turbo, pod­nosi moc auta nawet do 700 km. M4R stoi na 20-calo­wych fel­gach BBS ubra­nych w kap­cie od Toyo Tires.

Nam tro­chę przeszka­dzają naklejki na aucie, ale to już kwe­stia dru­go­rzędna. Co myśli­cie?

Pamię­taj­cie o udo­stęp­nia­niu!BMW-M4-3 BMW-M4-7 BMW-M4-12