Ferrari 488 Cartu GT3

960

Josh Cartu opu­bli­ko­wał pierw­sze zdję­cie poka­zu­jące jego tego­roczną zabawkę na rajd Gum­ball 3000. Zwy­kłe Fer­rari 488 Spi­der nie było wystar­cza­jące i cała karo­se­ria została wymie­niona na nie­bie­ski kar­bon. Dodat­kowo 488 zyskało na nowy bar­dziej agre­sywny body kit.

Jak wam się podoba?