Ferrari LaFerrari

491

Jak wyróż­nić się z tej chmary LaFer­rari pałę­ta­ją­cych się po naszych uli­cach? Pod­po­wie Wam książe Male­zji, który swój egzem­plarz zamó­wił w ory­gi­nal­nym, jak na stan­dardy Fer­rari, fio­le­to­wym kolo­rze (jak zna­cie dokładną nazwę tego koloru to nam pod­po­wiedz­cie!).

LaF: limi­to­wane do 499 sztuk, V12 na elek­trycz­nym dopingu, moc: 963 cv, 0-200km/h na połu­dnie od 7 sekund, v-max: na pół­noc od 350 km/h, 0–300 km/h — 15 sekund.

Cena: milion sto pięć­dzie­siąt tysięcy…funtów + lakier ton­gue emo­ti­con

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=_wXw8OV6vXk

Jak wam się podoba? Daj­cie znać w komen­ta­rzach!
Pamię­taj­cie o udo­stęp­nia­niu!

Zdję­cie: artofgears.comlaf 1