Fostla BMW M3

544
Fostla BMW M3 5

MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘFostla BMW M3 to bar­dzo dobra pro­po­zy­cja dla fanów tuningu nie­miec­kiej marki. Na począ­tek Fostla wypo­sa­żyła BMW M3 w folie w kolo­rze chromu, która daje nie­sa­mo­wity efekt lustrza­nego odbi­cia. Dodat­kowo przy­ciem­nione zostały szyby i reflek­tory.

Dodat­kowo BMW M3 otrzy­mało wiele kar­bo­no­wych dodat­ków, a wśród nich front split­ter, maska, progi, i tylny spoj­ler. Fostla wypo­sa­żyła BMW M3 w 20-calowe felgi w stylu M4 GTS.

Nie­zmie­niona pozo­stała jed­nostka napę­dowa, na którą składa się m. in. 4-litrowe V8 o mocy 420 KM, pozwa­la­jące roz­pę­dzić się do setki w 4,8 sekundy. Pręd­kość mak­sy­malna ogra­ni­czona jest elek­tro­nicz­nie do 250 km/h.

Koszt mody­fi­ka­cji to wyda­tek rzędu 14–16 tysięcy dola­rów.

Co sądzi­cie? Daj­cie znać w komen­ta­rzach!