Hypercar Tesli

669

MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘCzy tak będzie wyglą­dał Hyper­car Tesli? Na dzień dzi­siej­szy Elon Musk i jego ekipa skru­pu­lat­nie ukrywa wszel­kie infor­ma­cje na temat ewen­tu­al­nego, w pełni elek­tryczne hyper­cara.

Co do ren­dera, który Wam przed­sta­wiamy, widać, że autor oparł swoją wizję na Sale­nie S7. Do tego doło­żył cha­rak­te­ry­styczne ele­menty desi­gnu zasto­so­wane w Tesli Model S, takie jak przed­nie świa­tła czy grill.

Jak Wam się podoba taka wizja spor­to­wego modelu Tesli?