Jaguar testuje nowego F-Type

745

MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘJaguar testuje nowego F-Type na Nur­bur­gringu i w jego oko­li­cach! Praw­do­po­dob­nie jest to więk­szy face­lift bry­tyj­skiego coupe, któ­rego pre­miera miała miej­sce 2013 roku.

Z przodu, F-Type dosta­nie nowy przedni zde­rzak z prze­pro­jek­to­wa­nym przed­nim gril­lem, nowe wloty powie­trza i nowe reflek­tory z żarów­kami LED. Z tyłu, na dzień dzi­siej­szy możemy dostrzec małe zmiany na tyl­nym zde­rzaku i dyfu­zo­rze.

Cie­ka­wostką jest, że jeden z testo­wa­nych modeli napę­dzany 2-litrową, 4-cylin­drową jed­nostką napę­dową wspie­raną przez tur­bo­sprę­żarkę. Sil­nik ten, uży­wany w innych autach Jagu­ara, roz­wija moc 240 KM. Z pew­no­ścią możemy się spo­dzie­wać tu skoku mocy do około 300 KM.

Jak widzimy down­si­zing dotarł do Wiel­kiej Bry­ta­nii z przy­tu­pem, bo chyba nikt nie spo­dzie­wał się, że tak potężne auto, jak F-Type może być napę­dzany tak małą jed­nostką napę­dową. Co myśli­cie? Daj­cie znać w komen­ta­rzach!