Lamborghini Aventador Miura Homage

495

MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘW związku z 50 rocz­nicą Lam­bor­ghini Miura, wło­ski pro­du­cent super­szyb­kich, luk­su­so­wych aut posta­no­wił uczcić to świętą spe­cjalną edy­cją suk­ce­sora Miury — Aven­ta­dora. Lam­bor­ghini Aven­ta­dor Miura Homage zostało przy­go­to­wane przez zespół Ad Per­so­nam, a więc dział marki spe­cja­li­zu­jący się w per­so­na­li­za­cji aut.

Pre­zen­to­wany model został przy­go­to­wany w dwu­ko­lo­ro­wej sty­li­styce poma­rań­czowo — zło­tej. W ramach spe­cjal­nej edy­cji Miura Homage, dostępne są także inne wer­sje kolo­ry­styczne nawią­zu­jące do Miury.

Dostępne są także 2 wer­sje kolo­ry­styczne felg — srebrny mat lub złoty. Z przodu auto jest ubrane w 20-calowe, a z tyłu w 21-calowe koła.

Z oka­zji 40 rocz­nicy Miury, w 2006 roku Lambo przy­go­to­wało kon­cept nowej Miury, jed­nak auto nigdy nie tra­fiło do pro­duk­cji.

Pre­miera Lam­bor­ghini Aven­ta­dora Miura Homage odbę­dzie się na trwa­ją­cym Goodwood Festi­val of Speed.

Jak Wam się podoba?