Lamborghini Huracan by O.CT — 805 km

496

Jeśli komuś mało mocy w Hura­ca­nie (610 cv) firma O.CT Tuning ofe­ruje Wam kom­po­nenty pod­no­szące moc Lambo do 805 km.

W zestaw wcho­dzi kom­pre­sor, wydech (lżej­szy o 20 kg od stan­dar­do­wego), ECU i jesz­cze kilka innych. Pro­du­cent twier­dzi, że zestaw można zamon­to­wać także w nowym R8.

Pod­nie­siona moc powo­duje znaczny wzrost osią­gów. Hura­can roz­pę­dza się od 0 do 100 km/h w 2,5 sekundy, a do 200 km/h w 8,3 sekundy.

Warto zazna­czyć, że tuner nie inge­ro­wał w wygląd auta za wyjąt­kiem felg. Hura­can od O.CT jeź­dzi na custo­mo­wych 20-calo­wych fel­gach z przodu i 21-calo­wych z tyłu.

Supercharged-Lamborghini-Huracan-1 Supercharged-Lamborghini-Huracan-5 Supercharged-Lamborghini-Huracan-3Pamię­taj­cie o udo­stęp­nia­niu!