Lamborghini Sesto Elemento — Hong Kong

1518

Po dwóch Veneno Road­ste­rach dostar­czo­nych do Hong Kongu (o któ­rych pisa­li­śmy tutaj: https://www.facebook.com/202238626790670/photos/a.202333276781205.1073741828.202238626790670/216563445358188/?type=3&theater ) teraz do lokal­nego dealera dostar­czono Sesto Ele­mento.

Warte około 3 milio­nów dola­rów, wyjąt­kowe Lambo to torowa bestia, roz­pę­dza­jąca się do setki w 2,5 sekundy. Waga auta wynosi zale­d­wie 999 kg, a moc 570 km (HP).

Sesto Ele­mento wypro­du­ko­wano w 20 egzem­pla­rzach i wszyst­kie dawno zostały wyprze­dane.

Mimo, że Sesto Ele­mento nie jest dopusz­czony do ruchu publicz­nego, to nie któ­rym wła­ści­cie­lom to nie prze­szka­dza: https://www.youtube.com/watch?v=_nHgsKEYQEA

Pamię­taj­cie o udo­stęp­nia­niu!