LG zbuduje fabrykę baterii do aut EV w Polsce

582
LG zbuduje fabrykę baterii do aut EV w Polsce

LG zbu­duje fabrykę bate­rii do aut EV w Pol­sce.

W związku z dużym zapo­trze­bo­wa­niem euro­pej­skich pro­du­cen­tów aut na bate­rie do aut elek­trycz­nych LG Chem. Fabryka będzie zlo­ka­li­zo­wana we Wro­cła­wiu, a jej budowa ma zająć 18 mie­sięcy. Fabryka ma wytwa­rzać około 230 tysięcy sztuk bate­rii rocz­nie.

LG Chem dostar­cza bate­rie do 25 pro­du­cen­tów aut. Przede wszyst­kim są to firmy z grupy Volks­wa­gena, ale także Volvo, Renault czy grupa GM, która pla­nuje budowę Che­vro­leta Bolt napę­dza­nego sil­ni­kiem elek­trycz­nym.

Głów­nym rywa­lem na rynku dostaw­ców bate­rii do aut EV jest Sam­sung SDI, dostar­cza­jący bate­rii dla aut z grupy BMW.