McLaren 650S — Liberty Walk

458

Japoń­ski tuner Liberty Walk poin­for­mo­wał, że pla­nuje zapro­jek­to­wać swój sławny body kit do McLa­ren 650S. Design ma nawią­zy­wać do wyści­go­wej wer­sji 650S GT3. Nie mamy infor­ma­cji, czy sku­pią się rów­nież na osią­gach.

Jak dla nas mio­dzio! A jakie jest Wasze zda­nie? Daj­cie znać w komen­ta­rzach!

Wię­cej zdjęć w komen­ta­rzach!
Pamię­taj­cie o udo­stęp­nia­niu!LB 650S 1 LB 650S 2