Mercedes C63 AMG by Piecha Design

675
c63 Piecha 1

Mer­ce­des C63 AMG by Pie­cha Design to auto, które chyba na każ­dym zrobi wra­że­nie. Nie­miecki tuner zde­cy­do­wał się zarówno na mody­fi­ka­cje wizu­alne, jak i mecha­niczne.

Z zewnątrz auto otrzy­mało nowy body kit stwo­rzony z mie­szanki kar­bonu i wzmoc­nio­nego włókna szkla­nego, dzięki czemu nowe ele­menty są trwałe i lek­kie. Nowy body kit, naszym zda­niem, nie jest prze­sa­dzony i zna­ko­mi­cie dodaje agre­syw­no­ści rodzin­nemu kombi.

Kombi stoi na autor­skich fel­gach tunera — 19-calo­wych Pie­cha MP1 Mono­block lub 20-calo­wych MP5 LMX.

Mer­ce­des C63 AMG by Pie­cha Design wytwa­rza moc 612 KM (PS) i roz­pę­dza się do setki w 3,8 sekundy.

Nam zde­cy­do­wa­nie przy­padł do gustu tuning tej firmy i z pew­no­ścią będziemy śle­dzić ich poczy­na­nia, a jakie jest Wasze zda­nie? Daj­cie znać w komen­ta­rzach!

Pamię­taj­cie o udo­stęp­nia­niu!