Mercedes E63 AMG Estate

622
Mercedes E63 AMG Estate 7

MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘPierw­sze zdję­cie nowego Mer­ce­des E63 AMG Estate poja­wiły się w inter­ne­cie. Naj­więk­szą nowo­ścią są nie zaka­mu­flo­wane tylne świa­tła nowej E Klasy Estate.

Design tyłu, jak prze­wi­dy­wa­li­śmy, jest bar­dzo podobne do desi­gnu C Klasy Estate.

Następne E63 AMG będzie napę­dzane 4-litro­wym twin-turbo V8 pro­du­ku­jące 571 KM i 750 Nm momentu obro­to­wego w wer­sji stan­dar­do­wej oraz 612 KM i 850 Nm momentu obro­to­wego w opcji S.

Co myśli­cie o ostat­nich zdję­ciach tyłu? Nam bar­dzo przy­padł do gustu design C Klasy Estate i wygląda na to, że rów­nież tył nowej E Klasy Estate będzie nam się podo­bał. Daj­cie znać w komen­ta­rzach!