MOTORSPORT

GP Bahrajnu dla Vettela

Nie udało się Valt­te­riemu wywal­czyć pierw­szego w karie­rze zwy­cię­stwa, po peł­nym akcji i napię­cia wyścigu tro­feum wędruje do Mara­nello.  Oj działo się na torze Sakhir!… 

Bo77as z pierwszym pole position w karierze!

Valt­teri Bot­tas zdo­bywa swoje pierw­sze w karie­rze pole posi­tion, wyprze­dza­jąc Lewisa o 0,023 sek, z trze­ciego pola do wyścigu ruszy Vet­tel, tu już strata… 

Hamilton zwycięzcą GP Chin!

Lewis kon­tro­lo­wał prze­bieg wyścigu od startu do mety, choć nie było to łatwe zwy­cię­stwo. Przy star­cie na prze­sy­cha­ją­cej nawierzchni nie trudno o błąd, prze­ko­nał…

Kwalifikacje do GP Chin

Lewis Hamil­ton wygrywa kwale przed GP Chin i zdo­bywa swoje 63 pole posi­tion w karie­rze. Cza­sem 1:31,678 popra­wia abso­lutny rekord toru nale­żący od 2004… 

Ferrari wraca na szczyt!

Seba­stian Vet­tel trium­fa­to­rem pierw­szego GP sezonu 2017. Po star­cie Nie­miec utrzy­my­wał świetne tempo i cały czas bli­sko  trzy­mał się ple­ców Hamil­tona. Wszystko wyja­śniło się po… 

Pierwsze pole position dla Hamiltona

Rok temu o tej porze kibice prze­żyli pierw­sze roz­cza­ro­wa­nie po kwa­li­fi­ka­cjach w kre­tyń­skim for­ma­cie eli­mi­na­cji. W tym roku można rzec wszystko po sta­remu. Układ… 

Porozmawiajmy o pieniądzach.

Gdy wszyst­kie karty w Mer­ce­de­sie zostały odsło­nięte, można prze­ana­li­zo­wać jak przej­ście z Wil­liamsa do srebr­nych strzał, wpły­nie na przy­szłość Valt­te­riego Bot­tasa, Felipe Massy oraz… 

Nico Rosberg kończy karierę.

Nie jest to żart. Tego­roczny, świeżo upie­czony mistrz świata For­muły 1 ogło­sił zakoń­cze­nie kariery. Tak więc dołą­czy do grona eme­ry­tów Jen­sona But­tona oraz Felipe… 

Nico Rosberg nowym mistrzem świata!

Nico, przy­pie­czę­to­wał swój pierw­szy w karie­rze mistrzow­ski tytuł, dru­gim miej­scem w GP Abu Dhabi. Ros­berg przy wygra­nej Hamil­tona potrze­bo­wał mini­mum trze­ciego miej­sca, dla­tego też… 

Ostatnie PP w sezonie dla Hamiltona

Ostat­nie PP w sezo­nie padło łupem Lewisa Hamil­tona. Anglik poko­nał zespo­ło­wego part­nera o ponad 0,3 sek. Z dru­giej linii ruszy Ric­ciardo obok Raik­ko­nena. Red… 

Szaleństwo i smutek w Brazylii

Cóż to był za wyścig, nie­mal 3 godziny desz­czu, cha­osu, dri­ftów, safety car — dziś nie zabra­kło niczego. Cytu­jąc kla­syka: podzię­kujmy pani aurze. Można… 

STAY CONNECTED

2,996FaniLubię
5,480Obser­wu­jącyObser­wuj
153Obser­wu­jącyObser­wuj
32Obser­wu­jącyObser­wuj

ZAPISZ SIĘ NA NASZ NEWSLETTER!