Nowe Audi A5 bez kamuflażu!

1652

MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘNowe Audi A5 bez kamu­flażu zostało przy­ła­pane na 2 tygo­dnie przed pre­mierą! Wer­sja Spor­t­back została sfo­to­gra­fo­wana z tyłu. Pokryte kamu­fla­żem są jedy­nie świa­tła.

Auto zostało przy­ła­pane na testach w Indiach i podobno jest jedyny model, który został przy­wie­ziony do tego kraju.

Pre­miera 2 czerwca w Ingol­stadt.