Nowe BMW Serii 5 Touring

9392

MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘW sieci od jakie­goś czasu możemy zoba­czyć wer­sji testowe nowego BMW Serii 5. W poprzed­nich postach może­cie prze­czy­tać o nowej serii 5 sedan, wer­sji GT oraz M5. Nowe BMW Serii 5 Touring zostało poka­zane w for­mie ren­deru przez stu­dio RM Car­De­sign.

Ren­der został opra­co­wany w opar­ciu o wiele róż­nych wer­sji testo­wych serii 5, a także poprzedni ren­der opra­co­wany przez to stu­dio.

Głów­nymi rywa­lami nowego BMW Serii 5 będzie Mer­ce­des E Klasa (który już może­cie zoba­czyć na naszych dro­gach), a także pla­no­wane dopiero nowe Audi A6.

Wię­cej o serii 5 może­cie prze­czy­tać w naszych poprzed­nich postach, a tym­cza­sem powiedz­cie, jak oce­nia­cie taką wizję klu­czo­wego kombi od BMW?