Nowe Lamborghini Diablo SV na sprzedaż!

1010
Nowe Lamborghini Diablo SV na sprzedaż 1

Nowe Lam­bor­ghini Dia­blo SV na sprze­daż! Prak­tycz­nie nowe Dia­blo SV wypro­du­ko­wane w 1999 r. Egzem­plarz wysta­wiony przez Lam­bor­ghini Mont­real ma prze­bieg nie prze­kra­cza­jący 2 km. Cena, jak na tak uni­ka­towy egzem­plarz jest wyjąt­kowo niska, gdyż dealer życzy sobie 499 tysięcy dola­rów.

Dia­blo zostało wypro­du­ko­wane w około 2900 egzem­pla­rzach. Wer­sja SV została wypo­sa­żona w 5,7-litrowy sil­nik V12 o mocy 536 KM.