Pagani Huayra BC

588

Widzie­ie­li­ście już nową Huayra BC? Jeśli nie, łap­cie zdję­cia.

Tro­chę cyfe­rek na dobre roz­po­czę­cie dnia:

Sil­nik: twin­turbo 6 l V12
Moc: 789 km (HP)
Waga: 1218 kg! (kar­bon, wszę­dzie kar­bon + jakiś nowy mate­riał wymy­ślony przez Hora­cio, który jest 50% lżej­szy i 20% moc­niej­szy od kar­bonu).
1100 Nm
Sztuk: 20
Cena: około 10 mln PLN

Jak się podoba? My jeste­śmy zako­chani we wnę­trzu pre­zen­to­wa­nego egzem­pla­rza.

Pagani Huayra BC6 Pagani Huayra BC7 Pagani Huayra BC17 Pagani Huayra BC20Pamię­taj­cie o udo­stęp­nia­niu!