Porsche 718 Cayman i Boxter 6-cylindrowe silniki 3.8 l

897

MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘPorsche 718 Cay­man i Boxter dostaną dodat­kową wer­sję wypo­sa­żoną w nowe 6-cylin­drowe sil­niki 3.8 V6 sto­so­wany dotych­czas poprzed­niej gene­ra­cji Cay­mana, w wer­sji GT4.

Dotych­czas, naj­moc­niej­szą jed­nostką umiesz­czaną w Cay­ma­nach i Boxte­rach jest 2,5-litrowy, czte­ro­cy­lin­drowy sil­nik wspie­rany przez turbo.

Ponadto, August Achle­it­ner, dyrek­tor linii pro­duk­to­wej 911/718, zdra­dził, że Porsche pró­bo­wało wypo­sa­żyć Cay­mana w 6-cylin­drowy sil­nik o pojem­nośc 3 litrów, wspo­ma­gany przez turbo, znany z Porsche 911, jed­nak był on zbyt duży.