Premiera nowego Porsche Panamera

1295
porsche sport turismo concept

 

MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘJuż 28 czerwca 2016 roku, w Ber­li­nie odbę­dzie się pre­miera nowego Porsche Pan­amera. Wyda­rze­nie pla­no­wane jest na godzinę 20.10 i, co naj­waż­niej­sze, będzie mogli obej­rzeć je na naszej stro­nie inter­ne­to­wej!

Zapra­szamy Was do oglą­da­nia pre­miery razem z Nami!