Premiery GIMSMTM AUDI RS3S8

648

Tuner MTM nie spo­czywa na lau­rach i na Genewę przy­go­to­wał dla nas 2 gorące pre­miery: RS3 R i S8 Tal­la­dega R. Widać, że MTM sku­pił się głów­nie na mocy aut, gdyż uzy­skane war­to­ści mogą robić wra­że­nie.

RS3 R wypo­sa­żone w nowe turbo i inter­co­oler wyciąga z 2,5 l 502 km (HP). Może­cie się domy­ślać, jak taka moc działa na tak małe auto. Do setki przy­spie­sza w 3,6 sekundy, a do 200 km/h w 13,6 sekundy. MTM twier­dzi, że w RS3 R bez pro­blemu można przekro­czyć gra­nicę 300 km/h. Dodat­kowo MTM wypo­sa­żył RS3 R w kilka nowych ele­men­tów kar­bo­no­wych i pod­ra­so­wał wnę­trze auta.

Przejdźmy teraz do S8 Tal­la­degi R i lepiej usiądź­cie, bo ta wielka limu­zyna roz­wija moc 802 km (HP). Pyta­cie, ile do setki? Dokład­nie nie chcą powie­dzieć. Około 3 sekund. Mowią za to ile do 200km/h — 9,9 sekundy i do 300 km/h — 29 sekund. Takich wyni­ków nie powsty­dzi­łoby się lek­kie coupe.

Cena RS3 R wynosi 94 396 euro.
Cena S8 Tal­la­dega R kosz­tuje 222 tys. euro.

Robi wra­że­nie?

Pamię­taj­cie o udo­stęp­nia­niu!2016-MTM-RS3R-01 2016-MTM-RS3R-02 2016-MTM-RS3R-05 2016-MTM-S8-TalladegaR-01 2016-MTM-S8-TalladegaR-02