Range Rover Sport Coupe

762

MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘRange Rover zbroi się do walki na rynku SUVów. Bry­tyj­ska marka roz­po­częła testy Range Rover Sport Coupe, który w walce o klienta ma poko­nać takie tuzy, jak BMW X6, czy Mer­ce­des GLE Coupe.

Auto w cało­ści zaka­mu­flo­wane zostało przy­ła­pane tra­dy­cyj­nie na nie­miec­kim Nur­bur­gringu.

Jeśli cho­dzi o pla­no­wane jed­nostki napę­dowe, Range Rover Sport Coupe będzie ofe­ro­wany w wielu opcjach ben­zy­no­wych i die­sel, od 2-litro­wych ben­zy­no­wych do 5-litro­wego V8 w naj­moc­niej­szej wer­sji SVR.

Jak myśli­cie, Range Rover Sport Coupe ma szanse zawo­jo­wać na rynku SUVów?