Rekord Guinnessa w najszybszym drifcie

643
Rekord Guinnessa w najszybszym drifcie

Rekord Guin­nessa w naj­szyb­szym drif­cie został nie­dawno pobity przez Masato Kawa­tabe w spe­cjal­nie przy­go­to­wa­nym do tego celu Nis­sa­nie GT-R. Rekord został pobity na spe­cjal­nie przy­go­to­wa­nym lot­ni­sku w Zjed­no­czo­nych Emi­ra­tach Arab­skich na Fuja­irah Inter­na­tio­nal Air­port.

Wypo­sa­żony w 1361 KM GT-R roz­pę­dził się do 305 km/h i tą pręd­kość utrzy­mał przy drif­cie auta prze­kra­cza­ją­cym 30 stopni.

Przy­po­mnijmy, że jesz­cze nie tak dawno rekord nale­żał do Polaka Kuby Przy­goń­skiego i jego 1086-konną Toyotę GT-86, któ­remu udało się dri­fto­wać przy pręd­ko­ści około 220 km/h.

Film z bicia rekordu: