Renault Sport F1 Team

454

Powstały na bazie Lotusa nowy zespół Renault wła­śnie zapre­zen­to­wał swoje barwy. Renault powraca jako samo­dzielny zespół F1 po kilku latach prze­rwy.

Kie­row­cami nowego teamu będą Jalyon Pal­mer i Kevin Magnus­sen

Jak Wam się podo­bają nowe barwy?

Wię­cej zdjęć w komen­ta­rzach!
Pamię­taj­cie o udo­stęp­nia­niu!renault f1 1 renault f1 2

Zdję­cia: https://twitter.com/SkySportsF1