RevoZport Mercedes AMG GT S

888

MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘZanim świa­tło dzienne ujrzał Mer­ce­des AMG GT R, RevoZ­port przy­go­to­wało mody­fi­ka­cję AMG GT S’a. RevoZ­port Mer­ce­des AMG GT S jest baaar­dzo agre­sywną mody­fi­ka­cją spor­to­wego coupe Mer­ce­desa, która, naszym zda­niem, może śmiało rywa­li­zo­wać z AMG GT R’em.

Co zawiera paczka od RevoZ­port? Przede wszyst­kim, nowy tyta­nowy układ wyde­chowy i nowe mapo­wa­nie sil­nika, dzięki czemu auto roz­wija 650 KM! Dla przy­po­mnie­nia, nowy AMG GT R roz­wija moc 577 KM.

Mody­fi­ka­cja nad­wo­zia sta­nowi połą­cze­nie mate­ria­łów kar­bo­no­wych i kevla­ro­wych, a inspi­ra­cją był Mer­ce­des SLS AMG Black Edi­tion. W skład nowego body­kitu wcho­dzą nowy front split­ter, nowy zde­rzak, kar­bo­nowy grill, kar­bo­nowe lusterka, nowe progi, tylny dyfu­zor i duże tylne skrzy­dło.

Który według Was lep­szy? AMG GT R, czy może RevoZ­port Mer­ce­des AMG GT S? Komen­tarz = AMG GT R, Udo­stęp­nie­nie = RevoZ­port AMG GT S!Czas Start!