Scuderia Ferrari — silnik na 2016 rok

533

Fer­rari, chyba jako pierw­sze zapre­zen­to­wało namiastkę tego, co usły­szymy na pierw­szych tego­rocz­nych testach. Mała zapo­wiedź dźwięku ich bolidu została przed­sta­wiona w krót­kim fil­miku.

Robią, co mogą, ale ciężko będzie im wykrze­sać przy­zwo­ity dźwięk z sil­nika 1.6 l V6.

https://www.youtube.com/watch?v=T2ovbBu14So

Pamię­taj­cie o udo­stęp­nia­niu!

EDIT: Pre­zen­ta­cja bolidu w pią­tek o 14.00 — ofi­cjalne info