Wyciekła specyfikacja Mercedesa E63 AMG

732
Wyciekła specyfikacja Mercedesa E63 AMG 6

Wycie­kła spe­cy­fi­ka­cja Mer­ce­desa E63 AMG! Jako pierwsi może­cie dowie­dzieć się, co znaj­dzie się pod maską wer­sji E63 AMG oraz E63S AMG.

Mercedes-2017-E63-1

Jak widać na powyż­szym zdję­ciem Mer­ce­des E63 AMG będzie roz­wi­jał moc 571 KM, a przy­spie­sze­nie do setki będzie wyno­sić 3,7 sekundy. Z kolei, E63S AMG będzie roz­wi­jał moc aż 612 KM i dzięki temu pierw­szą setkę osią­gniemy w 3,5 sekundy. W oby­dwu przy­pad­kach pręd­kość mak­sy­malna ogra­ni­czona będzie elek­tro­nicz­nie do 250 km/h, ale po zdję­ciu blo­kady możemy się spo­dzie­wać pręd­ko­ści zna­cząco prze­kra­cza­ją­cych 300 km/h.

Dodat­kowo mamy dla Was zdję­cia zaka­mu­flo­wa­nej E Klasy AMG w wer­sji combi/estate oraz sedan!